6.
Yıllık
Çalışma
Deneyimi

Deneyimler

Tecrübe ettiğim yazılım dili / teknoloji olarak başlıca ilk 3 tanesi.

.NET
Node.JS
Flutter