Algoritma Nedir?

Algoritma, bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir. Tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanmaktadır. Algoritma bilmeden gerçek manada bir programcı olamazsınız.  Bunu yaparken 3 temel bileşenimiz vardır. Biz problemleri çözerken bu basamakları takip edeceğiz.

1. Değişkenler
2. Algoritma
3. Akış Diyagramı

Bununla ilgili küçük bir örnek verelim: Örneğin klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan ve sonucu ekrana yazdıran programın algoritması ve akış diyagramı istendiğini düşünürsek, aşağıdaki adımları uygulamamız gerekir.

1. Değişkenler

Birinci sayı = x
İkinci sayı = y
İki sayının toplamı = toplam

2. Algoritma

Adım 1: Başla
Adım 2: Birinci sayıyı oku ve x değişkenine aktar.
Adım 3: İkinci sayıyı oku ve y değişkenine aktar.
Adım 4: x ve y sayılarını topla sonucu toplam değişkenine aktar.
Adım 5: Toplam değerini ekrana yazdır.
Adım 6: Dur

3. Akış Diyagramı

Algoritma nedir - Örnek algoritma

Yukarıdaki örnekte basit bir problemin nasıl çözüleceği anlatılmıştır.

Burada değişkenler dışarıdan girilen ve bizim oluşturduğumuz değerleri tutan elemanlardır.
Algoritma ise problemin çözümünün adımlar halinde oluşturulmasıdır.
Akış Diyagramı (Flowing Diagram) ise çözümün şekiller ile tasviridir.

Yorum yaz: