C# Hacim Hesaplama (console)

C# hacim hesaplama örneğini console uygulamasında inceleyelim. Uygulamamızda yarıçap (r) ve yükseklik (h) bilgisi dışarıdan girilen cismin hacmi hesaplanıp ekrana yazılıyor. Ekran görüntüsü şu şekilde:

C# Hacim Hesaplama Console Uygulaması Çıktısı

C# HACİM HESAPLAMA

Kodları anlatmadan önce hacim formülümüzü bir hatırlayalım:

C# Hacim Hesaplama Formülü

Formülümüzde pi çarpı r kare çarpı h yapılmış. Burada pi sayısını biliyorsunuz zaten, r yarıçap ve h yüksekliktir; şekilde de görebilirsiniz. Programımızda bunları fonksiyon içinde hesaplatıp geri gönderiyoruz. Bunun için double türünde HacimHesapla fonksiyonu oluşturuyoruz. Yarıçap (r) ve yükseklik (h) değerleri dışarıdan girildiği için bu değerleri de fonksiyonumuza parametre olarak gönderiyoruz. Yani fonksiyonumuz şöyle oldu:  double HacimHesapla(double r, double h)

KODLAR

Öncelikle Visual Studio üzerinde bir C# Console uygulaması oluşturarak Program.cs sayfasına gelin. Daha sonra aşağıdaki kodları class Program içerisine yazabilirsiniz.

static double HacimHesapla(double r, double h)
{
return Math.PI * r * r * h;
}
static void Main(string[] args)
{
double Hacim, Yaricap, Yukseklik;
Console.Write(“Yarıçapı girin = “);
Yaricap = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(“Yüksekliği girin = “);
Yukseklik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Hacim = HacimHesapla(Yaricap, Yukseklik);
Console.WriteLine(Hacim.ToString());
Console.ReadKey();
}

Buradaki kodları şöyle açıklayabilirim; ilk fonksiyonumuzdan az önce bahsetmiştik, HacimHesapla fonksiyonumuz parametre olarak aldığı yarıçap (r) ve yükseklik (h) bilgisini Pi sayısıyla çarparak hacimi hesaplıyor. Daha sonra hesapladığı bu sonucu geri dönüş değeri olarak, çağırıldığı yere gönderiyor. İkinci fonksiyomuz ise Main yani ana fonksiyonumuzdur. Program buradan itibaren çalışmaya başlar, önce Main‘e bakar ve oradaki kodları sırayla işler.

Main fonksiyonumuzda double türünde Hacim, Yaricap, Yukseklik tanımlanmış. Bunlara varsayılan bir değer atanmamış, sonrasındaki işlemlerde kullanıcıdan yarıçap ve yükseklik bilgisi isteniyor. Kullanıcının girdiği bu bilgiler Yaricap ve Yukseklik değişkenlerimize atanıyor. Daha sonra HacimHesapla fonksiyonuna bu bilgiler gönderilerek hesaplama yapılıyor. Bu fonksiyon çağırmayı Hacim adlı değişkenimize eşitledik ve böylece gelen sonucumuz Hacim değişkenine atanmış olacak.

Son olarak da Console.WriteLine kullanarak Hacim adlı değişkenimizi ekrana yazdırdık. Buradan değişkenin içerisinde tuttuğu, yani bizim HacimHesapla fonksiyonu sayesinde bulduğumuz sonucu yazacaktır. Sonucu ekrana yazdıktan sonra Console.ReadKey ile de bir tuş girmeniz beklenecek, bir tuşa bastığınızda program kapanacaktır.

Not: Burada Pi sayısı console üzerinde var olan Math sınıfı kullanılarak çağırıldı. Eğer sabit bir sayı yazmak isterseniz Math.PI yerine kendiniz bir sayı girebilirsiniz.

Yorum yaz: